Přeložení zápasů + Základní ustanovení nového zápisu o utkání

23.08.2023

Přeložení zápasů:

1. Ke změně termínu ligového utkání může dojít pouze s písemným souhlasem kapitánů obou družstev. Zásadně platí, že přeložená utkání se především předehrávají. Výjimečně může být utkání odehráno po původně stanoveném termínu, a to nejpozději tak, aby nedošlo ke zpochybnění regulérnosti soutěže. Změna termínu musí být nahlášena a schválena předem organizátorem tj. sekretariát LED LIGY. Každý tým může požádat souběžně pouze o jednu dohrávku a jednou může vyhovět žádosti o dohrávku soupeři. Do odehrání takto přeloženého, resp. přeložených zápasu nemůže žádat o další přeložení, tedy o další dohrávku jiného utkání. Výjimky v odůvodněných případech povoluje výhradně organizátor tj. sekretariát LED LIGY.

2. Poslední dvě ligová kola soutěže, případně každé části soutěže, která rozhoduje o postupu do další části soutěže (jako jsou finálové skupiny, play off, ...), nesmí být dohrávána po stanoveném termínu.

!!!Písemný souhlas !!!

POZOR na způsob oznámení o PŘELOŽENÍ UTKÁNÍ:
příklad SMS č.1 Ahoj. Zápas LED LOGA a POHODÁŘI se překládá.

příklad SMS č.2 Ahoj. Zápas 10. kola LED LOGA a POHODÁŘI se po dohodě vedoucích družstev překládá na 12.1.2023 v 18:00 hodin

SMS VŽDY ZASLAT 24.HODIN PŘEDEM PŘED STANOVENÝM TERMÍNEM UTKÁNÍ DLE ROZPISU

NA TEL.ČÍSLO +420 728 743 558

(Mesenger, whatsapp nebude akceptován)


Jak je již na první pohled patrné, tak SMS v příkladě č. 1 JE NEDOSTACUJÍCI a nebude považována za oficiální.

Správný způsob oznámení o přeložení zápasu je uveden v příkladu SMS č.2

Základní ustanovení

1.1. V případě, že k utkání nastoupí pouze 3 hráči týmu, musí být vždy neobsazen v zápisu z utkání hráč č. 4. Tato pozice a případní další náhradníci mohou být doplněni v průběhu utkání.

1.2. Zápasy nepřítomného hráče a nekompletní dvojice vyhrává soupeř (je-li přítomen) vždy 2:0 a získává pro svůj tým 2 dílčí body.

1.3. V případě, že se dle zápisu má uskutečnit utkání, v němž nemůže nastoupit zástupce, resp. kompletní dvojice ani jednoho družstva, pak se do zápisu z utkání zapíše výsledek 0:0, ale každý z týmů získá jeden bod, jako v případě remízy.

1.4. Tým může nastoupit k rozhodující týmové hře ve 3 hráčích jen v případě, že ve 3 hráčích dihrává i soupeř. Jinak prohrává týmovou hru kontumačně. V případě, že ve 3 dihrávají oba týmy, pak se týmová hra uskuteční, protože z utkání musí vzejít vítěz. V tomto případě se hraje 701 DO na jeden displej.

1.5. Střídání hráčů v zápasech jednotlivců i dvojic a nasazení hráčů do zápasů dvojic se řídí pravidly pro ligové utkání HLS.

1.6. Po ukončení utkání jsou oba kapitáni povinni překontrolovat správnost zápisů z utkání a podepsat jej. Výsledek utkání je vždy povinen hlásit na příslušný sekretariát kapitán nebo jim pověřený zástupce domácího družstva do 24 hodin po odehrání utkání, neurčí-li příslušný krajský sekretariát jinak. V případě, že tak neučiní, může být utkání kontumováno v prospěch hostů.


Platnost od 23.8.2023