Nejdůležitější informace a pokyny ligovým týmům

23.09.2022

Váha šipkového náčiní

Možná ne každý ví, že i šipkový sport má stanoveny normy pro své vrhačské náčiní. V softových soutěžích je mimo jiného limit pro váhu šipky, která je v pravidlech od prvopočátku stanovena na maximálně 20g na kus.
Vzhledem k tomu, že výrobci náčiní "zapřemýšleli", a spustili výrobu tzv. závažíček, která se na českém trhu velmi rychle zabydlela, je čas začít toto pravidlo oprašovat. Protože použití těžších šipek logicky podstatně rychleji poškozuje terčovnice přístrojů, které využívají další hráči a i v jejich zájmu je nepoškozený terč.
A co vlastně hrozí za postih při zjištění, že pro hru používáte šipky mimo stanovenou maximální váhu? Krom finanční pokuty až 10.000 Kč, a náhrady způsobené škody, to může být i zastavení závodní činnosti!

Důležité základní pravidlo

Odehrání soutěžního utkání na neschváleném šipkovém přístroji (schvaluje Fun Games Led Loga) je považováno za hrubé porušení pravidel, které může vést až k vyloučení družstva ze soutěže.


 

Rozdíly v termínech utkání

Před každým zápasem pečlivě prostudujte hrací den a čas soupeře. Ne všechna družstva hrají v úterý nebo čtvrtek od 18:00 hodin!

Postup při překládání utkání

Existují případy, kdy je zapotřebí přeložit termín utkání. Se změnou termínu musí souhlasit obě družstva, proto kontaktujte nejprve svého soupeře. V případě, že dojde k dohodě, pak OBA aktéři nové datum / čas, kontaktujte spravce LED LIGY prostrednictvím emailu led-liga@email.cz . Pokud k dohodě nedojde, anebo změnu nenahlásí oba aktéři, platí původní termín dle rozlosování (výjimku může učinit Fun Games Led Loga pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech). Upozornění: pravidla dovolují utkání pouze předehrát a ve výjimečných případech dohrát - proto je důležité problémy s termíny řešit s dostatečným předstihem.
Všechny týmy mají s ohledem na regulérnost právo odehrát poslední ligové kolo základní či finálové části ve stejný hrací den a čas a to i přesto, že rozlosování toto může stanovovat jinak. Pro posouzení a určení "stejného" hracího dne a času je rozhodující řádný termín posledního utkání posledního kola dané skupiny. Tzn., že v případě, kdy se např. jedno utkání posledního kola skupiny má odehrát dle řádného rozpisu v neděli od 18:00 (ostatní od 14:00), pak každý tým skupiny může uplatnit právo na posun svého utkání také na 18:00. Pro uplatnění tohoto svého práva jsou stanoveny 2 termíny. V případě, že s posunem bude souhlasit i soupeř, pak stačí splnit oznamovací povinnost nejpozději 3 dny před původně stanoveným termínem utkání. Tým může požádat o posun utkání i bez souhlasu soupeře. V tomto případě je ovšem povinen uplatnit svůj požadavek na jednotnou dohrávku svého utkání posledního kola písemně a nejméně 30 dnů před původním řádným termínem utkání. Tato lhůta je nezbytná proto, aby tým soupeře byl informován v dostatečném předstihu a mohl se tak na změnu termínu připravit, aby důraz na regulérnost na straně jedné nebyla poškozujícím faktorem na straně druhé. Jestliže tohoto svého práva tým nevyužije v daném termínu, resp. se následně nedohodne na posunu se svým soupeřem, pak platí původní rozpis.
Jinak samozřejmě i nadále platí, že poslední 2 kola soutěže (týká se základní i finálové části) nesmí být dohrávána po "hraničním termínu" pro dané ligové kolo stanoveném sekretariátem (výjimku může učinit sekretář pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech). Zároveň platí, že odložená utkání z předchozích kol musí být dohrána do termínu předposledního kola dané ligové skupiny (předehrávky posledních 2 kol možné jsou).